Ajándék minden férfinak

Mária ajándék minden férfi számára.

Amikor János apostolnak anyjaként adta őt az Úr, akkor egy férfi mellé állította őt oda. Ez talán fel sem tűnik, mert ilyenkor úgy gondoljuk, hogy mindenkinek egyformán ajándék a Szűzanya – férfiaknak és nőknek egyaránt.

Mária azonban a férfiak számára különösen is megoldást jelent egy nehéz problémában. A nők számára ugyanis egészen természetes, hogy szeressék Jézust.

De férfiak számára nem annyira könnyű és természetes, hogy olyan bensőségesen szeressék az Urat, mint ahogyan a nők szeretik őt. Mária a megoldás erre a nehéz kihívásra.

Mária szerepe az egyházban az, hogy – mint a Hold a Nap fényét – tükrözze vissza Fiának dicsőségét, és azt sugározza az emberekre. Amikor az egyház őt Isten Anyjaként ünnepli, akkor is éppen Jézus Krisztus istensége van a középpontban. Mária örök szüzességének tanításában pedig az egyház Jézus csodálatos – a Szentlélektől eredő – születését hangsúlyozza.

Az 1974-ben kiadott Marialis Cultus kezdető ap. buzdításában VI. Pál pápa ezt írja: „Mária, az Új Nő, Krisztus oldalán áll, aki az Új Férfi, akinek misztériumában új fény derül az emberi lét misztériumára.”

Amikor Isten saját képmására teremtette meg az embert, akkor ez nemcsak azt jelenti, hogy egyenként Isten képmásai, hanem hogy mint férfi és nő együtt alkotják Isten képmását. A katekizmus szerint a férfi és a nő egymásnak lettek teremtve.  Nem hagyta őket beteljesületlenül: személyes közösségbe hívta őket, amely közösségben mindketten egymás segítői lesznek és kiegészítik egymást (KEK 372).

A férfi és a nő együtt, egységben képviselik az Isten képmását.

Mária tehát a Szeplőtelen Fogantatás, vagyis az Új Éva, aki tökéletesen kiegészít minden férfit a maga istenképiségében. Ennek különleges jelentősége van a cölibátusban élők számára. Máriának az a vágya, hogy jelenlétével, segítségével tökéletességre vigye férfi létünket, akár családos emberként élünk, akár papként vagy szerzetesként.

Ezért elmondható, hogy a tiszta férfiasság megélése igazából csak vele, Máriával együtt lehetséges.

A neki való önfelajánlás, amikor neki szenteljük magunkat, az nem csak a hit egy lelki aktusa, hanem egy kifejezetten férfi létből eredő aktus. Isten arra teremtett minket, férfiakat, hogy szoros közösségben legyünk a tökéletes nőiséggel, amelyet őbenne találunk meg. Ezt jelenti tehát, hogy Mária ajándék minden férfinak.

Vélemény, hozzászólás?